غنیمت های دنیا

رسول اکرم صلی الله فرمود: آن کس که به رویش در خیری گشوده شود، غنیمت شمرد و از فرصت استفاده کند. زیرا نمی داند آن در چه وقت به رویش بسته می‌شود....

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
نجوا

اميرالمومنين نيز سخني در همين مضمون دارند؛ فرصت ها چون ابر بهار درگذرند، پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید.