الهی نامه

"عقاب، طوفان را پیش از شروع می فهمد و از طوفان نمی گریزد. او با بادهایی در اوج پرواز می کند که طوفان را به همراه دارند.

وقتی مثل عقاب بیندیشید، طوفانهای زندگی به پروازهایتان اوج و لذت می بخشند. بدانید قدرت خداوند فراتر از حوادثی است که زندگی شما را به هم می ریزند. کسی که از کاه کوه می سازد، مثل کسی است که در کنار کوه مشکلات، به پای پژواک ناله هایش از حرکت می ایستد. یادت باشد خدا بادها را می فرستد. پس باخدا پرواز کن."

/ 2 نظر / 53 بازدید
پرستو

بسیار زیبا

سپیده صبح

و چقدر انسان فراموش کار است در به خاطر سپردن این مسئله: که همه چیز را خدا می فرستد. پس با خدا پرواز کن ممنون از دید زیباتون خیر دنیا و آخرت نصیبتون[گل]