برای گور یک خاطره

1

گفته بودم: اینجا شب است، آلوده است. شنیده ای چه حرفها میزنند درباره آدمها؟

شنیده بود: من به تو اعتماد ندارم.

گفته بودم: آدم خود را در مظان اتهام قرار نمی دهد.

شنیده بود: تو متهمی!

گفته بودم: مهم است دیگران درباره دوستانم چه می گویند.

و شنیده بود: تو آدم بدنامی هستی.

چرا؟ نمی دانم. انگشتم را به او نشانه نگرفته بودم. به فضایی ایراد می گرفتم که انگ می چسباند، آدمهایش کاری نیستند، ذهنشان بیمار است.

حالا می گوید: تجربه ... و می گویم: آبرو ...

گاهی فکر می کنم وقتی آدمها خسته اند، نباید با آنها بنشینی و گفتگو کنی. گفتگو مال وقتی است که همه چیز آرام است. اما وقتی می بینی کسی لب پرتگاه ایستاده و دوست ندارد به انتهای چاه فکر کند و فقط قصدش برداشتن قدم بعدی است، باید چه کرد؟

داد هم زدم، نه فقط من... دوستانش. جلو رفت. هنوز قدمهایش را بر می‌دارد. هنوز خسته است و صدای ما دیگر به گوشش نمی‌رسد. دور دوستانش را خط کشیده و دوست دارد نداند چه اتفاقی در حال وقوع است. دوست دارد کسی زیر گوشش لالایی بگوید و او حتا برق چاقویش را به چراغ خواب تعبیر کند!

2

یکبار مشورت گرفته بودی و استاد گفته بود، گاهی باید صبر کرد و دعا. گفته بود گاهی باید سر آدمها به سنگ بخورد. وقتی گفتی، قلبم ریخت. اما کار گاهی از سنگ می‌گذرد. دلم دیگر در جایش نیست. از دست دادن یک دوست چیز آسانی نیست. و بعد نفرین مادرش برای تویی که دل سوزاندی و نمی داند چه اتفاقی درباره دخترش در حال وقوع است. شاید به قول تو، ما زیادی همه چیز را جدی می گیریم. شاید.

3

فقط جواب یک سئوالم را بگو تا دیگر نپرسم و بگذرم. آیا آبروی مومن چون دلش، هم شأن عرش خداوند نیست؟

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
zaHra

خستگی...!!×!!!!!

شبیه خودم

چه قدر دردناک! حرفی نیست بیشتر از این...