اخمهاي دخترك تا دماغش آمده بود. همينطور كه آدامس مي‌جويد، يكريز جلوي نيمكت ايستگاه كه مادرش نشسته بود رژه مي رفت. گاهي زير چشمي نگاهش مي‌كرد كه تاثير غرزدنهايش را ببيند. مادر هم خيالش نبود. برادرش كمي از خودش بزرگتر بود و پشت سر دخترک و پا به پاي او راه مي‌رفت. دخترك فهميد غر زدنش به جايي نمي‌رسد و اين مادر برايش تاكسي نمي‌گيرد كه زودتر به خانه برسند. كيف كوچكش را كه يك گربه كوچولو روش تكه دوزي شده بود، انداخت جلو، ايستاد، خنده موذيانه‌اي كرد و آدامسش را باد كرد. پسر هم نامردي نكرد و با كف دست زد به بادكنك بزرگ صورتي جلوي دهان دخترك و پهن صورتش كرد! اولش كمي خنديد و دندانهاي نصفه و نيمه اش كه به قول خودش كرمهاي منصف (!) نصفشان را خورده بودند، پيدا شد. اما وقتي ديد خواهرش همينطور هاج و واج مانده و بر و بر نگاهش مي كند و اخمهاي مادر بدجوري گره خورده، خنده‌اش روي لبش ماسيد. دستمالي از توي كيف مدرسه‌اش درآورد و خودش صورت خواهرش را پاك كرد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بالاخره اتوبوس رسيد و سوار شديم.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
آرش

دوست روشن و بزرگم سلام به من تاريک و کوچک هم سری بزن خوشحال می شوم

آرش

ا دخترک تو بودی؟