خیره نگاهم می‌کنی. باز می زنم به کودکی، به شیطنت و حرف‌هایی که حوصله‌شان را نداری. سر به هوا می‌شوم و کلافه می‌شوی.

مادر اینطور وقت‌ها بی‌محلی می‌کند. هنوز دست کودکش را به راحتی می‌خواند. رو می‌گرداند تا آدم شوم. پدر لبخند می‌زند و افتخار می‌کند! خودش می گوید. مادر هم. اما پنهان می‌کند که گاهی دعایش این است که کاش روزی – که خیلی دیر نباشد- مثل دیگران بشوم؛ آرام و رام.

خیره نگاهم می‌کنی و می‌دانم تو هم عادت می‌کنی به منی که مثل تو نیستم. عادت شروع مریضی وسواس است و دو دلی. بگذار عادت نکرده چشم بگیری. تو مِثل می‌خواهی و من پذیرش این تفاوت‌ها را. کودکیم را از من نخواه که همه زندگی من در اینگونه بودن است.

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
نیازی

«حق مادرت این است که بدانی او به گونه ای تو را حمل کرده که هیچ کس دیگری را حمل نمی کند و از میوه قلبش به گونه ای تو را غذا داد که هیچ کس چنین عطایی به دیگری نمی کند.امام سجاد(ع) «هنگامی که فرزند با مهر و محبت به چهره مادر خود نگاه می کند، درهای آسمان به رحمت گشوده می شود». پیامبر(ص) پاداش اطاعت از مادر در تاریخ آمده که اویس قرنی یکی از اصحاب پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله بود. او شتربانی می کرد و از اجرت آن، مخارج مادر خود را می پرداخت. روزی برای زیارت رسول خدا از مادرش اجازه خواست و مادر به او گفت: اجازه می دهم به شرط آن که بیش از نصف روز در مدینه نمانی. اویس حرکت کرد و به منزل رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه رسید، ولی آن حضرت به سفر رفته بود. اویس طبق وعده ای که با مادرش کرده بود، پس از توقف اندکی در مدینه، به سوی یمن حرکت کرد و پیامبر را ندید. هنگامی که رسول خدا به خانه خود بازگشتند، پرسیدند: این نور کیست که در این خانه تابیده است؟ گفتند: شتربانی به نام اویس آمد و زود بازگشت. حضرت فرمودند: آری، اویس در خانه ما این نور را به هدیه گذاشت و رفت.

محمد رضا

سلام ما هم دعا می کنیم، برای پیشگویی که نشانه را زودتر ببینید. استوار باشین و با یقین..