اگه دلت يه غار بخواد چی کار می کنی؟

/ 4 نظر / 4 بازدید
Sh.Sh

وای ! چه قدر درد ناکه ... وقتی یه ماشین از رو آدم رد میشه و تو صدای خورد شدن استخوانهای بدنت رو می شنوی و تو میدونی که با یه بار رد شدن نمیمیری باید جون بدی تا بمیری ... ........

Sh.Sh

منظورت چيه .....؟

تكتم

می رم تو غار زندگی می کنم

عشق هاي خنده دار

مي سازم...