یعنی دنیا بنده مخلص خداست؟

اینطور که می گویند، این دنیایی که این همه بهش بد و بیراه می گوییم هم عاقبت به خیر خواهد شد و روزی چشمش به جمال عشق روشن.

دل بیچاره من و تو که این همه از عشق گفته و درّ سفته و دنیا خورده، اگر بی نصیب بماند چه؟!

خداوند برای هیچ چیز به قطعیت قول رستگاری نداده است؛ الا برای مومنان و بندگان مخلص.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید