داستان دوم

ماه عسل، نوشته خابی‌یر ماریاس فرانکو

اصل این داستان 5 صفحه‌ای با انتهای باز، در تراس هتلی در شهر سه‌بی می‌گذرد؛ زن در بستر بیماری افتاده و مرد برای انکه مزاحم استراحت تازه عروسش نباشد، در بالکن به نظاره مردم خودش را سرگرم می‌کند که زنی منتظر در آن سوی خیابان توجهش را جلب می‌کند. ساعتها بعد زن نیز متوجه او می‌شود و شرّی شکل می‌گیرد که در شرف آغاز، داستان پایان می‌یابد: آیا زن منتظر که وانمود می‌کند منتظر مرد است، او را اشتباهی گرفته؟ آیا مرد خواهد گذاشت زن منتظر به خلوت او و همسرش راه یابد؟ زن در مواجهه با این اتفاق چه واکنشی نشان خواهد داد؟...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید