وارستگی و دلبستگی

«عالم بی خبری طرفه بهشتی است ولی     حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم»

 نمی‌دانم چرا وقتی گفتی نمی‌خواهی رمضانت را مفت ببازی، اینطور فرو ریختم. راستش را بگویم، یکباره یادم آمد این ابر رحمت از بالای سرم به نیمه گذشته است و من از خنکای سایه‌ای که آماده بارش است، بهره‌ای نگرفته‌ام.

دعا کن آنقدر دلم کویر نشده باشد که نتواند گیاهی برویاند؛ چیزی که نشان حیات باشد هرچند خُرد.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهری

[گل]