«... کافريست رنجيدن»

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
باران

سلام دوست خوب مايلم با شما اشنا بشم.اميدوارم که افتخار ميدهيد متشکرم ومنتظر

ليلا

جمله اش از کجاست؟ آدرسی برای اصل متن می خواهم ...

يگانه جو

عالی . . . عالی . . . تعالی . . . با چه فرمولی ؟