بسم الله

«اگر او اراده کند، باد را ساکن می‌سازد تا آنها بر پشت دريا بی‌حرکت بمانند. در اين نشانه‌هايی است برای هر صبر کننده شکرگزار»
                                                                                      

۳۲/شوری

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
پويا

سلام از مطالبتون لذت بردم... من پويا از نويسندگان نهايت هستم... به ما هم سر بزنيد... ********* داني چرا از ميوه ها سيب نكوست؟! نيمش رخ عاشق است و نيمش رخ دوست آن زردي و سرخي كه در آن مي بيني زردي رخ عاشق است و سرخي روي دوست

سرباز

سلام - عيدتون مبارک - آرزوی قبولی طاعاتتان عبوديت ترك اين دو نسبت است: اول ساكن شدن در لذت. دوم اعتماد كردن بر حركت، چون اين دو از تو گم شد، آنجا حق عبوديت، گزارده آمد. جنيد- تذكره الاولياء – عطار ص ۴۴۴