سرخی گونه لیلی ...

 

لبخند ماه بر پیشانی آسمان ...

نگاه دزدانه او به چشم انتظاران  ...

دلهای بی‌تاب ...

خان گسترده ...

خدای منتظر رسیدن میهمان ...

روزی بی‌حساب ...

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
یک زن

اصلا گیریم که مهمانی مبارک،ولی جواب ما چی شد؟ انا سائلکم!!