يک عاشقانه قهوه‌خانه‌ای!

تردم
مثل استکانهای کمر باریک
اما لب سوز
وقتی شیرینی قند لبانت
کامم را می‌گزد

چقدر فوت می‌شود زمان
وقتی فوت می‌کنی
به جای در کشیدن جام تلخ انتظارم!

/ 2 نظر / 3 بازدید
نيازی

دانه بپاش مرغ روانم گرسنه است چشمی اشاره‌ای هیجانم گرسنه است مبهوت مانده‌ام کلماتی به من ببخش خود را صدا بزن که زبانم گرسنه است در خالی حریم عدم گام می‌زنم چیزی بیافرین که جهانم گرسنه است سیر است از وضوح یقین چشم‌های من کو سایه روشنی که گمانم گرسنه است

انسيه

بابا مريم خانوم! دمت گرم آبجی!