مشتم را بگشایم برای گنجشگانت که دانه برچینند

از این همه رحمتی که خداوند بی چشمداشت روانه زندگی ما کرده است چه مقدارش از دستهای ما جاری می شود؟

عجیب است که ما از کیسه خلیفه هم که خودش به اختیار برایمان سرگشاده است، نمی بخشیم.... حداقل این بخشش ، دوست داشتن و محبتی است که بسیار از ابرازش امتناع می کنیم. بگذار دوست داشتن مجرایی شود برای رسیدن آن قسمتی از رحمت خداوند به دیگران که تو در آن دستی داری...

/ 1 نظر / 52 بازدید
یوسف

سلام کتاب ر در هوا زدیم، ممنون بجز آن در دو سه سال اخیر اثر جدیدی منتشر نساختید؟ سوال نسبتا خصوصی، چطور شد نشر آرما را برای ر انتخاب کردید؟