ستون حنانه تکيه گاه رسول اکرم بود در مسجد . تا روزی که برايش منبر ساختند . آنروز صدای آه حنانه را خيلی ها شنيدند . رسول اکرم گفت که اين صدای آه حنانه است . دستور داد آنرا قطعه قطعه کردند و زير منبر دفن کردند . فرمود :«تا روز قيامت که با من محشور شود .»
اين يعنی وجود نفس . و نفس برای ظهور بدن می خواهد . حالا اگر ظهور حنانه در دنیا ستون بود ، اگر در آخرت ظهورش پرنده باشد یا آدم چه اشکالی دارد ؟

/ 0 نظر / 3 بازدید