پیرزن گفت «ای رسول رحمت، بهشت را برای من پیر، از خدا بخواه.»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

گفت «بهشت جای پیرزنان نیست.»

پیرزن سر به زیر انداخت، غمگین.

پیامبر خندید و گفت «اول جوان می شوند، بعد می روند بهشت.»

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید