چقدر ابیات حافظ این روزها حالم را خوب می کند، به خصوص آنهایی که بد و بیراه به شیخ کوته نظر خشک مقدس می دهد. مدتها بود گوش فلک را کر کرده بودند از اینکه «استغفار کنید تا باران بیاید» و هرگز به فکرشان خطور هم نمی کرد «برف ببارد».

 

چقدر تو زیبایی. حساب و کتابت هیچ شبیه ما نیست. خدا بودنت را چه خوب می‌نمایانی...

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
حنیفیان

شاید ریا و کبر آنها رحمت الهی را از این سرزمین دور کرده است.