... من گمان مي كردم
جاي گل اينجا نيست
ليك ديدم گل سرخ
در بر خار نشست
و گل نيلوفر
در كنار مرداب
- رقص كنان-
چشمها را به تعجب وا داشت
و طبيعت اين است
عدل را مي فهمم...

/ 0 نظر / 3 بازدید