فصل امتحانهاست. همه جا سوت و كور است. همه سر در لاك خود مشغول پاس كردن درسهايند. شبهاي امتحان شبهاي با شكوهي هستند. يادم هست وقتي دانشجو بودم، اين شبها مي رفتيم خوابگاه، چندتايي. هركداممان يكي دو فصلي را كه بلد بوديم به بقيه ياد مي داديم. اصلا معجزه مي شد. يك شبه كل كتاب ششصد هفتصد صفحه اي تمام مي شد. كلا شبهاي امتحان شبهاي معجزه‌اند. قبول داريد؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 3 بازدید