فرزند زمان خویشتن باش

 

جلسه مصاحبه بود. دوستان دوران دانشجویی شهید جمع بودند؛ جمعی دوست داشتنی. از شیطنت‌هایشان می‌گفتند و آزار و اذیتی که بر استادها روا داشته بودند. بودنشان در کنار هم باعث شده بود در گفتن خاطره ها از هم سبقت بگیرند. همگی هنوز یار غار بودند.

یکی که بسیاری از شیطنتها زیر سر او بود- واقعی‌تر به نظر می‌رسید و احساس ارتباط بیشتری با او داشتم- رو کرد به پسر شهید و گفت: پدرت ویژگیهای خاص خودش را داشت. همه این چیزها را که از خودمان و او می گوییم را در بستر خودش، شرایط خودش بگذار. اگر می گوییم او دست دهنده داشت، شرایط همان روزها را ببین که هشت همه ما گرو نه مان بود... یادت باشد تو مثل او نخواهی شد. نباید هم باشی. زمانه تو فرق دارد. سجایای اخلاقی‌اش را بگیر و به زمانه خودت خوب باش.

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
!

صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق

حسین

فرزند ِ زمانِ خویشتن!