شبهای روشن

 

چند وقتی بود به خاطر تغییر شرایطی که باید مدیریتش می‌کردم تا سرخط شوم و زندگی کنم، نتوانستم داستان بخوانم. اما بالاخره طلسم شکست و خاطره خوبی ماند. کتاب «شبهای روشن» داستایفسکی که نشر ماهی چاپ کرده است را خواندم. کتاب کوچک زیبایی است. به نظرم اگر حال و هوای خواندن داستان رمانتیک اما دردناک را دارید، خواندنش خالی از لطف نیست.

این کتاب آنقدر تمیز و با جزییات جامع و مانع نگاشته شده است که گاه فکر می کنی راوی خود نویسنده است و این اتفاق برای خودش افتاده. آنوقت است که می فهمی فرق شاهکار نویس با سایر انواع نویسنده چه چیزی می‌تواند باشد.

*شده کتابی معرفی کنم یا برنامه ای را اطلاع دهم و دوستانی بروند سراغش و بد و بیراهی نثارم کنند. به صراحت اعلام می‌کنم اگر خواندی و دپرس شدی، به من ربطی ندارد، تقصیر دنیاست. اگر خواندی و روحت جلا پیدا کرد، باز هم به من ربطی ندارد، تقصیر داستایوفسکی است. اما خواندنش می‌ارزد!

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهری

[قلب] دردناک هر چقدر هم که استادانه نوشته شده باشه خوب نیست! من کتابهای خوشمزه و پر از گل و بلبل و ساز و آواز و عشق و دوستی و ... رو بیشتر دوست دارم. سراغ داری معرفی کن. [گل]