ارزیابی عملکرد

«پسر کوچکی وارد داروخانه شد، کارتن جوش شیرنی را به سمت تلفن هل داد. بر روی کارتن رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره ای هفت رقمی.

مسئول دارو خانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش داد. پسرک پرسید،" خانم، می توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن ها را به من بسپارید؟" زن پاسخ داد، کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد."

پسرک گفت:"خانم، من این کار را نصف قیمتی که او می گیرد انجام خواهم داد". زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضی است.

پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد،" خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می کنم، در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت." مجددا زن پاسخش منفی بود".

پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت. مسئول داروخانه که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: "پسر...از رفتارت خوشم میاد؛ به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری بهت بدم"

پسر جوان جواب داد،" نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم رو می سنجیدم، من همون کسی هستم که برای این خانوم کار می کنه".»

 

 

/ 8 نظر / 2 بازدید
نیازی

سلام: mailتان فعال نيست؟

مریم برادران

مریم برادران

سلام. چرا. امتحانام تموم شده. خواستید مطلب بفرستید. اما سرم همچنان شلوغه. ممکنه کمی دیر جوابتان را بدهم. ببخشید. اما منتظرم. بفرستید

يونس

سلام مطلب از خودتان بود یا؟ خیلی پرروآنه است سوالم؟

مریم برادران

نه.از خودم نیست. کسی برایم فرستاده بود. خوشم آمد. گذاشتم دیگران هم استفاده کنند

parvaz

واقعا جالب بود و اویزه ی گوشم میکنم

يونس

خیلی قابل پند گیری بود و تجربه ! ممنون از لطفتون