«تجربيات مداوم بر عقل و شرف و تقوای انسان بيفزايد.»

                                                   بحار الانوار، ج ۷۸ ص۱۲۸

 

/ 0 نظر / 4 بازدید