پنجشنبه بود که خبر مرگ مارکز را خواندم. خیلی غم انگیز بود. من کتابهای مارکز را همیشه با ولع میخوانم. چند وقتی است که زندگینامه او را می خواندم. دلم سوخت که دیگر نیست. به هرحال او زندگی کرد و نوشت و نوشته هایش عین زندگی اوست. دوستش داشتم. از نوشته هایش خیلی چیزها آموختم و با این گفته اش به شدت موافقم: همه می گویند مرگ اتفاق شگفت انگیزی است اما من معتقدم عشق از مرگ هم شگفت انگیزتر است...


/ 3 نظر / 28 بازدید
نیازی

خدایش بیامرزد!

...

عشق، خانمان سوز است. اگر عشق باشد.

حسین

نمی دانم چرا هیچوقت از پیرمرد خوشم نیامد؛ ولو اینکه کتابهایش رامن هم با ولع می خواندم!