هرکس وقتی همه وقتش را صرف يک کار کند، معمولا در آن کار دقيق تر و سمج تر می شود. حتا موفق تر هم هست.
ابليس هم در اين دنيا فقط يک کار دارد. برای همان يک کار هم قسم خورد به عزت خدا و مهلت خواست. والا تکليفش روشن بود. حالا ببين چه خوب کارش را می کند!
هيچ وقت بی گدار به آب نمی‌زند. اول طعمه را شناسايی می‌کند. بعد خوب جوانب کار را می‌سنجد. کم‌کم نزديک می‌شود. خوب همه چيز را می‌پايد. دور و بر طعمه می‌گردد (طائف است). نزديک که می‌شود، بار اول فقط آدم را مسٌ می‌کند. بعد می‌رود و می‌آيد و آنقدر اين کار را می‌کند تا کم کم قرين شود. و آنوقت ديگر ول کن نيست. تا جايی می‌رود که آدم او را دوست خودش بگيرد. اما به همين هم بسنده نمی‌کند. می‌رود تا معبودش شود.
ابليس کار خودش را خوب بلد است.

اين آيات را يک بار ديگر بخوانيم:
۲۰۰ تا ۲۰۲ اعراف و ۶۰ يس.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 3 بازدید