مسلمان شوید، جایزه بگیرید.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

با شور و حرارت می گفت «خانم شما را به خدا نگذارید حضرت علی در سرزمین خودش اینطور مهجور باشد. از علی برای دور و بریهایتان بگویید.»

کتاب کوچکی که خطبه غدیر را به فارسی و عربی چاپ کرده بودند داد به دستم. قیمت بدی نداشت. اما جاذبه خاصی هم نداشت. همینطور که داشتم کتاب را ورق می زدم، تعریف کرد که مدتی است درحوالی بزرگراه صدر، عده ای کتابچه ها و نوارهایی را بین جوانها پخش می کنند؛ یعنی تبلیغ مسیحیت می کنند. گویا شعارشان هم این است «بچه های خود را بین سیزده تا پانزده سالگی به ما بسپرید. اگر مسیحی نشدند، تا آخر عمر مسلمان هم نخواهند شد.» (این حرفش بو می داد. مطمئنا آنها مسیحی نبوده اند و تبلیغ مسیحیت در کار نبوده.)

بعد هم یک بسته نوار آورد و گفت «این خطبه غدیر است. به عربی و فارسی توی این نوارها یک نفر خوانده‌اش. بیرید، گوش بدهید. اگر متن عربی را حفظ کنید، جایزه یک سفر کربلا برنده می شوید.» ....

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید