«وقتی از خواب بيدار شد، دايناسور هنوز آنجا بود.»
اين کوتاهترين داستان دنياست. نمی‌دانم مال کيست. اما تمام عناصر لازم داستانی را دارد: زمان، مکان، تخيل، ارتباط عوالم، لايه‌های پنهان و ....

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
من

از جون عناصر داستان چی می‌خوای؟ اون موقعی که ننه گل باجی ما قصه می‌گفت که آقای چخوف عناصر داستان نمی‌دونست و کسی به نام جمالزاده زاييده نشده بود. کوتاه‌ترين داستان اينه: «مرد» يا «آن زن» خيلی بخواهی تخفيف قائل بشوی می‌شود: «يک روز صبح» وقتی داستان می‌نويسی با حس پيش می‌روی يا محاسبه می‌کنی عناصرت چند پيمانه است؟!