,

/ 2 نظر / 3 بازدید
نیازی

از دیو و دد ملولم و اسانم آ رزوست

یونس

چون خودم تجربه‌ي عملي اين حادثه را در بلوار‌کشاورز دارم خدمتتون مي‌گم و گر نه اصلن قصد بيانِ راه‌هاي تکراري را ندارم : 1. معمولن از طرز برخورد آن‌ها مي توان فهميد تازه‌کارند يا حرفه‌اي اند پيشنهاد ريسک‌آميز ولي بسيار مؤثر جيغ و فرياد را خدمتتان عرض مي‌کنم چون اين حرکت آن‌ها را بسيار مي‌ترساند و .... 2. اگر به هر دليلي پيشنهاد اول را قبول نداريد ، سعي کنيد بلافاصله پس از ترک مهاجمين مشخصاتشان مهم‌تر از همه پلاک موتور يا ماشين را به‌خاطر بسپاريد البته مي‌دانم در آن هياهو کار سختي است اما بسيار راه‌گشا هم هست. من در آن شبِ سرد با وجودي که تا کمرم از پرت شدن در جوي آب وسطِ بلوار خيس شده بود، عرق سردي بر پيشاني‌ام نشسته بود. مهم‌ترين ايرادي هم که به خودم گرفته‌بودم اين بود اصلن آمادگي براي اين اتفاقات را نداشتم.