بگذار غم تمام وجودت را تسخير کند مثل چای تلخ در فنجان چينی سفيد و آنگاه که پيروزی خود را ديد و دانست فتح کوچکی تو چيزی نيست در خور ستايش جا برای شادمانی می‌گشايد.  

/ 0 نظر / 3 بازدید