چشم می گذارم،... ، بگو کی موقع یافتن تست.

 

دلم برای کودکی ام تنگ شده است. باورهای بی جستجو، بخشش بدون احتیاج و همبازی شدن بدون نگرانی لحظه بعد.

دلم می خواهد تو هم وقتی با من می نشینی، با من مثل آینه باشی، بدون پرزهای باقیمانده از دستمالی که هزار جا را با آن تمیز کرده ای و حالا نوبت چهره ات رسیده...

دوست دارم باور کودکی ام هنوز بدون حاشیه باشد، شاید گول بخورم اما لذت دوست داشتن را کی می شود با حسابگری بازاری محک زد؟

/ 0 نظر / 3 بازدید