آلزایمر

شب سالگرد است. ساکت به همه نگاه می کند. گاهی لبخند می زند و گاهی چیزهایی می‌گوید که دیگران را می خنداند و بعضی را غمگین می‌کند. موقع خداحافظی رو می‌کند به من و می‌گوید «ببخشید هر چی کم بود. سعی کردیم یه مراسم عروسی جمع و جور بگیریم.» و به خجالت می خندد.

به روی خودم نمی آورم و تشکر می کنم از همه چیز.

به آن یکی که هنوز بچه ندارد، سفارش می کند «برای سه پسرت برو خاستگاری. خودشونم ببر که نشونشون بدی....»

و سراغ کسی را می گیرد که چند لحظه پیش خداحافظی کرد و رفت. می گوید «چرا نیامد؟ حیف!»

بیماریهای قرن ما چقدر دردناک اند!

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
مهری

همین که آدمهایی هستند که امثال او را فراموش نکرده اند، زیباست. دوستت دارم مریم جونم[گل]