بعد از سونامی اخیر ژاپن، یکسری ماهی‌های عجیب و غریب ته اقیانوس خودنمایی کرده‌اند. وقتی این عکس ها به دستم رسید که دوستی برایم فرستاده بود، داشتم غر میزدم به روزگار. اما این عکس ها بدجوری آرامم کرد. به نظر در گوشم گفت «آی آدم کوچولو؛ عالم محل تجلی خداوندی است. حتا اتفاقهای سهمگین هم حکمتی دارند. فکر کرده‌ای چقدر مهمی؟!»

نمی‌دانم چه قدرتی در احساس کوچکی پنهان است که هر وقت سراغم می‌آید، آرامشی درونم را پر می‌کند. انگار وقتی می‌بینی هیچی، چیزهای بزرگ شده به چشمت هم حقیر می‌شوند. چون ما عادت کرده‌ایم هر چیز را به مقیاس خودمان بسنجیم...

 

و قس علیهذا ...

/ 1 نظر / 2 بازدید
شبیه خودم

عکس ها که برای من باز نشد. اما به این حس که میگی بارها رسیدم و دقیقا به همون آرامش دست زدم. اما خیلی کوتاه. کشف این حسهات رو دوست دارم مریم جان.