مهمان غيرمنتظره

من بزرگ شده‌ام. این را امروز فهمیدم. وقتی که برف باریده بود و من بدون آنکه بخواهم خودم را کنترل کنم، بدون اینکه اصلا بهش فکر کنم، یک راه تقریبا طولانی را بدون آنکه دست به برف بزنم یا هوس این کار در دلم زنده شود طی کردم! وقتی حیرت از این همه بی‌لطفی به سراغم آمد، نزدیک محل کارم بودم. تازه به دور و برم و زیباییهای نمایانش توجهم جلب شد اما باز هم به برف دست نزدم!

تمام روز سرکار ماندم. حتا به کسی غر نزدم که باهم بزنیم بیرون و لذت ببریم از بارش رحمت.

توی کوچه، نزدیک خانه بودم که هویج یخ زده توی پیاده‌رو مرا یاد آدم برفی انداخت و تازه یادم آمد چقدر منتظر باریدنش بودم!

عجیب است. من بزرگ شده‌ام بدون اینکه بخواهم سر به هوایی و کنجکاویم را با چیزی عوض کنم. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده. هرچه هست، این برف مرا یاد خودم انداخت.

 

/ 7 نظر / 3 بازدید
رضا

سلام مطالب شما خوب و تامل برانگيز است. از حضور شما خوشحال ميشم.

نيازی

برف نو ، برف نو ، سلام ، سلام ! بنشین خوش نشسته ای بر بام. پاکی آورده ای امید سپید! همه آلودگی ست این ایام. ............................... خام سوزیم ، الغرض ، بدرود ! تو فرود آی ، برف تازه ، سلام ! (شاملو)

نيازی

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش در انتظار سبز تو می‌نشینم تا که تو بیایی، هر روز رو به خدا به دعا می‌نشینم تا که تو بیایی!

ياشار

سلام بزرگ شدنت رو از صميم قلب تسليت ميگم منم تازه بزرگ شدم حرفت رو خوب مي فهمم سری بزن و فاتحه ای بخوان اينجا درون مقبره کوچک کالبدم کودک مرده ای را پنهان کرده ام

گمشده در تاريکی

اولا چقدر خوب که يه نعمت خدا شما رو ياد يه نعمت ديگه انداخت. دوما پس من بزرگ نشدم .چون خيلی ناراحت بودم که نميی تونستم اونشب برم زير برف و برف بازی کنم و ...

الفشين(یک )

عجب! ولی برف هنوز به طرز عجيبی کودکی و دويدن را در من بيدار می کند.

حسن اجرایی

بگذارید بگویم که دلم برای تان می سوزد. ناراحت که نمی شوید؟ دلم برای تان می سوزد؛ برای همه ی آن ها که بزرگ می شوند؛ یا شده اند. دلم می سوزد برای تان. همین.