«عزت مومن به بی نيازی او از مردم است.»
                                                         امام جواد عليه السلام

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید