گاهی با بودن آدمها خوب دور و برمان تنبیه می‌شویم...

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
عطش شکن

آدم ها به هم آزموده می شوند...