انسان مختار است ، اختيار دارد. خيلي وقتها گمان مي كند اين يعني اينكه مي تواند هر كاري بكند ، آزاد است. اما مختار و اختيار هر دو از خير مي آيند. يعني اينكه انسان بايد خير را انتخاب كند. دو راه پيش پايش گذاشته اند اما هر بار كه اشتباه مي رود و از جاده اصلي دور مي افتد ، از انسانيت دور مي شود ، اختيارش كمرنگ مي شود ، در انسانيتش كوتاهي مي كند ، به انسانيت خيانت مي كند. پس براي اينكه انسان بود يك راه بيشتر وجود ندارد:«الصراط المستقيم»

/ 0 نظر / 6 بازدید