<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

لیلی وقتی چشم باز کرد، همه جا تاریک بود! چرا؟ کمی قبل از آن جایی بود که پر از نور بود. آنقدر نور که چشمهایش چیز دیگری نمی دید. نور بود و نجواهایی ازهمان جنس. اما چرا حالا اینطور شده بود؟

درست یادش نمی آمد اما همه چیز از همان موقع شروع شد که اسمش را گذاشتند لیلی و جنسش را آدم. شنیده بود که می گفتند او با آنها (که مدتی همجوارشان بود) فرق دارد. نمی فهمید چه فرقی. خب او هم مثل آنها غرق در نور بود و البته مجنون را هم داشت که آنها نداشتند. (یعنی نخواسته بودند که داشته باشند. نتوانسته بودند که بخواهند.) دیگر چه فرقی؟

حالا چرا باید آسمانش ظلمت داشته باشد؟ دلش گرفت. همینطور که فکر می کرد، دید انگار چند جای این چادر سیاهی که بر سقف نگاهش کشیده اند، روزنه هایی از نور دارد. و کمی بعد ماه هم طلوع کرد؛ یک روشنی بزرگتر.

ایام می گذشت و لیلی چیزها می آموخت. حالا هم روز را کشف کرده بود و هم شب را تجربه کرده بود؛ حتا شبهایی آنقدر ابری که یک ستاره هم نمی دید و شبهای مهتابی. روزهایی که از شدت نور و گرما دنبال خنکا می گشت و روزهایی که آفتابش دلچسب بود و رنگ تاریکی را از دلش می برد. او فرق روز و شب را می فهمید. می فهمید چه فرقهایی دارد. او نبود نور را دیده بود و عطش به نور همیشه برایش پر رنگ بود؛ یک نیاز جدانشدنی.

 

 

 

 

/ 6 نظر / 3 بازدید
rahele

ديروز نور رو کشف کردم // با نور همه چی ديده ميشه // و نور ديده نمی شه !!!!!!! //بيانش برام سخته //وگر نه بيشتر می نوشتمش .// نورو می گم

همه کس و هیچکس

و زرتشت کوه و غار و حيواناتش که همدم اين ده سال انزوا بودند را رها ميکند و به سوی جنگل سرازير ميشود . در راه پيرمرد زاهدی را ديده بود که ده سال پيش هم در هنگام رفتن به غار ديده بود. پيرمرد با ديدن او گفت که در نهايت زرتشت بازگشت و دگرديسی خود را پشت سر گذاشته است . خدا با تو است زرتشت . و زرتشت پيش خود گفت: چطور اين پير مرد هنوز نشنيده است که خدا مرده است..................................... همه کس و هيچکس

shaparak

سلام نوشته ی زيبا ئی بود....در نقا شی ها يم تا بش نور را بخه گو نه ای قلم بزنم که به گونه ای قا بل لمس باشد اما افسوس که هميشه مشکل بود.... اما روزی به ان نقطه رسيدم که تا بش نور واقعه ايست و آن لحظه کشيدن نور چشمان تو بود... موفق باشی به شا پرکم سر بزن بای

keivan

بی نامی تا کی ؟ بی بامی تا کی ؟ پس کجايند اشک ها ؟

من

شما «آدم و حوا»ی مارک تواين رو خونديد؟؟