هیچوقت برای نماز دیر نمی رسید! نگرانش شدند و دنبالش رفتند. بین راه دیدند بر زمین نشسته و بچه ای را سوار کولش کرده و شتربازی می کنند. گفتند «یا رسول الله، وقت نماز است!»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به بچه گفت «شترت را به چند گردو می فروشی؟» بچه چیزی نگفت.

رسول خدا به اصحاب گفت «بروید چند گردو بیاورید و مرا بخرید.»

 

/ 0 نظر / 4 بازدید