چهار راه هرج و مرج

بعد از سالها وقتی سر این چهار راه می رسم، هنوز تکلیفم را خوب نمی‌دانم. اگر به قانون احترام بگذارم و صبر کنم تا چراغ عابر سبز شود، به میانه چهارراه که می‌رسم، با خیل عظیم ماشین‌هایی که با قوسهای متفاوت در حال گردش به چپ هستند مواجه می‌شوم. اگر هم رد شوم که احساس خوبی ندارم. اما اعتراف می‌کنم در این چهارراه موقع چراغ قرمز خطر کمتری متوجه عابر است. من بارها امتحان کرده‌ام!

/ 1 نظر / 3 بازدید
نیازی

چهار راه هرج و مرج در خیابان ها که هیچ این روزها تو زندگی ها هم از این جور چند راه های جور واجور زیاد پیدا می شه - خوب که نگاه کنیم می بینیم کم نیستند روزهایی که آدم احساس میکنه بین آسمان و زمین معلق مانده و نمی دونه چه کار کنه. گاهی در گذران زندگی به دو راهی- سه راهی و... می رسیم که تصمیم برای انتخاب راه و مسیر درست حسابی سخت وناممکن می شه. وقتی یک سر دو راهی خود خواهی و یک سرش گذشت و فداکاری است. وقتی یک سرش حسادت وی ک سرش محبت ودوستی است باید منتظر چه رنگی باشیم؟‌سبزیا قرمز؟ زرد یا...؟