« گر بانگ برآيد که سری در قدمی رفت
                                    بسيار مگوييد که بسيار نباشد.»

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
hamideh

به تعبیر و مفهومی که من از این شعر گرفتم قشنگ بود..