«روشن تر از خاموشی چراغی نديدم.»
                                                      بايزيد بسطامی

 

/ 1 نظر / 2 بازدید

خوش هوايی است فرح بخش خدايا بفرست نازنيني که به رويش می گلگون نوشيم. مي کشيم از قدح لاله شرابی موهوم چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشيم