می گفت چنان اسیر محبتش بودم که نتوانستم بگویم «نه». چطور به آدمی که شرایط را برای ادامه تحصیلم فراهم کرده بود، می‌توانستم پشت کنم؟ شرایط بهتر بود که بود. شغل بهتر کجا و محبت او کجا.

می‌گفت آنقدر بزرگ بود و در حقم رعایت دوستی و استادی کرده بود که نتوانستم بمانم انگلیس و از فرصت بورسی که دکتر برایم ایجاد کرده بود تا یاد بگیرم و بعد برگردم و به دردی بخورم، سوء استفاده کنم. راستش برگشتنم راحت نبود اما همیشه یادم می آمد که چقدر حمایتم کرد و تا آخر پشتم بود، حتا وقتی در ایران مرا به بیمارستان مجهزتر دعوت کردند، وقتی دکتر گفت «این همه صبر کردم برگردی، حالا می‌خواهی بروی جای دیگر؟» زبانم به چیزی جز «چشم، می‌مانم» نگشت. همیشه هم از بودن کنارش لدت بردم چون بخیل نبود.

می‌گفت الان متخصص زیاد است اما آدم متخصص چی؟ با حسرت می‌گفت دکتر آدم بی‌نظیری بود، آدم متخصص بی‌نظیری بود.

...

 

دلم می‌خواهد روز دوشنبه در آن جلسه کذایی که چندتا مدیر و معاون دور هم جمع می‌شوند و می‌خواهند آیین نامه تسهیلات آموزشی برای کارکنان سازمانشان تهیه کنند، همه اینها را تعریف کنم. دلم می‌خواهد بگویم باور کنید احتیاجی به قوانین سفت و سخت نیست. یعنی قانون خوب است اما همه چیز قانون نیست. همیشه مفری برای کسی که بخواهد قانون را رعایت نکند، هست. دلم می‌خواهد بگویم اگر صاحب قلب کسی شدی، آنقدر بدهکارت می‌شود که دیگر نمی‌تواند نه بگوید. کار سختی هم نیست. لطفا آدمها را آدم ببینید نه ماشین. دلم می‌خواهد در آن جلسه فقط قصه دکتر را بگویم که چندتا آدم حسابی اینطوری تعریفش را می‌کنند و هنوز نشده پیش کسی بروم و حسرت نبودن دکتر را توی حرفها و نگاهش نبینم.

دلم خیلی چیزها می‌خواهد. دلم وقتی زیاده خواه می‌شود، بدجوری تنگ می‌شود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید