داشتم فکر می‌کردم چطوری با این همه کار کنار بیایم و یه جوری سر و سامان بدهم به این شلوغی. کلی کار و درس و برنامه‌هایی که باید انجام دهم. اگر اینطوری برنامه‌ریزی کنم که ...

خانم کنار دستی صورتش را آورد جلو و پرسید: خانم چقدر مونده تا امام حسین؟

ایستگاهها را شمردم و گفت: حداقل 7 ایستگاه.

گفت: یعنی چقدر؟

گفتم: حداقل نیم ساعت. البته اگه با همین سرعت بره.

قیافه غم‌انگیزی به خودش گرفت و گفت: آخه می‌دونین، خیلی خوابم می‌آد. می‌خواستم بخوابم.

گفتم: فکر کنم بتونید.

خندید و گفت: می‌دونی، امروز خیلی روز خسته کننده‌ای بود. از صبح که پاشدم، رفتم کرج خونه مامانم. بعد رفتم خرید. حالا هم که سوار اتوبوسم و دارم می‌رم خونه. رسیده و نرسیده، باید دوش بگیرم و لباس بپوشم و برم مهمونی. وای خدای من، احتمالا باید توی مهمونی برم بخوابم! البته به قول شما یه راه دیگه هم دارم. الان تا امام حسین می‌خوابم.

و بعد سرش را گذاشت به شیشه پنجره اتوبوس و چشمهایش را بست.

واقعا روز سخت و پرکاری را گذرانده بود این موجود لطیف. دلم برایش خیلی سوخت، شاید به حال خودم باید فکر دیگری کنم!

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
نيازی

دانه بپاش مرغ روانم گرسنه است چشمی اشاره‌ای هیجانم گرسنه است مبهوت مانده‌ام کلماتی به من ببخش خود را صدا بزن که زبانم گرسنه است در خالی حریم عدم گام می‌زنم چیزی بیافرین که جهانم گرسنه است سیر است از وضوح یقین چشم‌های من کو سایه روشنی که گمانم گرسنه است

نيازی

ديوانگي است قصه‌ي تقدير و بخت نيست از نام سرنگون شدن و گفتن اين قضاست در آسمان علم، عمل برترين پر است در كشور وجود هنر بهترين غناست ميجوي گرچه عزم تو ز انديشه برتر است ميپوي گرچه راه تو در كام اژدهاست پروين اعتصامي