بعد از یازده سال دور هم جمع شده بودیم! دوستان دبیرستانی بودیم. هر کداممان با چند نفر دیگر ارتباط داشت، یا تازه هم را پیدا کرده بودیم، بنا بر اتفاق. هرکس به کاری بود. یکی وکیل شده بود، یکی مهندس کامپیوتر، یکی ریاضی خوانده بود و تدریس می‌کرد، یکی برق خوانده بود و موسسه استاندارد بود، یکی داشت هند ادبیات فارسی می‌خواند. یکی آمریکا تغذیه می‌خواند، یکی داشت آژانس مسافرتی راه می‌انداخت و در تکاپوی کارهای نهایی بود.... خلاصه که خیلی هیجان انگیز بود. با همه تفاوتهایی که باهم داشتیم، آنقدر بهمان خوش گذشت که همه دوست داشتیم قرار بعدی را همانجا تعیین کنیم!
دوست نعمت بزرگی است، به شرط آنکه همراه با دوستی واقعی باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید