<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

احتمالا تا یک ساعت دیگر لباس سفیدش را می پوشد و آماده می شود که برود به خانه دیگرش. همه جمع شده اند. از دیروز سحر خانه شان شلوغ بود. ساعت 8 امروز قرار بود از خانه اش بدرقه اش کنند تا دم در آن شستشوی خانه. او را می برند که تمیز باشد، وقتی لباس سفیدش را می پوشد. بعد هم پشت بند آن اذان و اقامه ای که روز اول آمدنش به این خانه برایش خواندند، نماز بدرقه را می خوانند.

احتمالا یکی از پسرها او را بغل می گیرد و با احترام می خواباند توی آن تخت روان، صورتش را باز می کند و کمی به ملایمت چیزهایی به او گوشزد می کند و آهسته تکه های لحاف سنگی را می چیند رویش. خاکها را مشت مشت می ریزند و بعد خروار خروار. یعنی به سلامت. خانه نو مبارک. سلام ما را هم به آن خانه ای ها برسان.

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
مومن

درد ان است که وقتی آدم در قبر است و بقيه ی خانواده بيرون برايش گريه می کنند هيچکدامشان بلد نيست يک خط قرآن بخواند يا يک صلوات برای روح مرحوم بفرستد. وقتی وسط روز توی ماه رمضان در برنامه به خاک سپاري خرما و حلوا می دهند و بعد همه را به سرف نهار دعوت می کنند آنوقت بدن آدم توی قبر می لرزد. خدا پدر آن کسی را که به انسان تلقين می دهد بيامرزد. تازه در کنار کفن يک دست ورق هم بعضی ها می گزارند!. به گمانم با نکير و منکر و حضرت ازراييل حکم بازی می کند. اگر با چشم خودم نديده بودم برای شما نمی گفتم. البته گفتم که شما با ذوق و سليقه خود قسمت خارجی مبحث را هم به نگارش در آوريد... :)

مومن

درباره تلقين می خواستم بگويم که: يوم لا تنفع نفس ايمانها ان لم تکن آمنت من قبل... تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل