شکر به صبر دهد دست عاقبت


اغلب وقتی غمگینم یا چیزی خسته و سر درگمم می کند، خوابی می‌بینم که آرامشم می‌دهد. دیشب هم خواب خوشی دیدم که مذاقم را شیرین کرده‌است.

گاهی فکر می‌کنم نعمت‌های خداوند آنقدر هستند که نباید وقتی برای انگشت گذاشتن روی کم و کسرهای ظاهری بماند. چه می‌شود که اینقدر دچار غفلت می‌شوم؟

/ 0 نظر / 3 بازدید