دلم بس ناجوانمردانه تنگ است

 

"... دلم برای کسی تنگ است

که آفتاب صداقت را

به میهمانی گلهای باغ می آورد

و گیسوان بلندش را 

به بادها می داد

و دستهای سفیدش را 

به آب می بخشید..."

/ 1 نظر / 3 بازدید
دوران

مُراقــب بــآش به چه کسـی اِعتــمـــآد میکنی، “شیـــــــطان” هَـــــم یه زَمــــــآنـی “فرشتـــــــــــه” بــود