برای دل تنگ بانو ...

 

کردی هَزار دلِ یاران بی قرار

بستی دهان راز بَرِ دریای زندگی

آنجا که نیست هیچ کناری کنار را

گفتی که دل زنیم به دریای زندگی

بانو هزار چشمِ تر دارد به ساحلت

یارب بگو فُرات شود دریای زندگی...

/ 0 نظر / 4 بازدید