بگذار .... پرواز به آنجا که نشاط است و امیدست ...

 

روبرویش نشستم. ساده به نظر می‌رسید و کمی نگران.

گفتم خودش را معرفی کند. بعد هم از اینکه چطور سر و کارش با ما افتاده و چرا آن لحظه آنجا بود، روبروی ما.

گفت، متین و آرام.

لا به لای این گفتگو، رزومه و فرم تکمیل شده اش را می خواندم. از طرز پر کردن فرم معلوم بود کلیشه ای نیست، اهل فکر است و دستی بر قلم دارد. صداقت حرفها و نوشته هایش به دلم نشست.

زیاد خوانده بود. حالا مدتی بود که می نوشت. خوش نگاه بود و مهمتر انکه زاویه دید داشت. شاید جاهایی از نگاهش با ما فرق هم داشت. بحث کردیم درباره اینکه چقدر نکته سنج فیلم می بیند و این می تواند لذت دیدن را کم کند. پذیرفته بود که با لذت نبیند اما دوست نداشت بدون نگاه ارزشی به چیزها بنگرد. تعصب نداشت اما باورهایی داشت که دوست  داشتنی بودند.

مدتها بود که از این جور آدمها ندیده بودم. دلم شاد بود. برخلاف همیشه به راحتی یک کار را جلویش گذاشتم. احساس کردم ناباورانه نگاهش کرد. خوشحال بودم ابراز احساسش هم عقلانی بود و جز برق نگاهش و لبخند پنهان گوشه لبش چیز دیگری نداشت.

کمی درباره کار صحبت کردیم و قرار شد در اولین لحظه که فکر کرد حالا وقتشه، به ما بگوید با این کار چه خواهد کرد، ایده اش چیست و چگونه می خواهد انجامش دهد.

حس خوبی داشتم از دیدن کسی که خودش آمده بود دنبال چیزی که می خواست، فکر کرده بود برای چیزی که دوستش داشت و برنامه ای برای زندگیش تعریف کرده بود. امیدوارم به اینکه بتواند کارهای درخشانی – و نه صرفاً خوب- انجام دهد.

چند روز قبل از این، دستنوشته دکتر زیبا کلام را درباره افضل، آن دانشجوی ترک فوق العاده و هیجان انگیزی که دلخوشی استاد بود، خوانده بودم. البته در کنار این حس شاد، نگرانی غریب همیشه هست همانطور که شادی با غم. و این بار می خواهم خوش باشد دلم. همیشه استثنا وجود دارد.

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
بهنام.ج

"الف... . بر گردن عشق ساده ام که انگشترش نخي ست گلوبند زمردين شعر مرا باور نمي کند کسي لعنت به شعر و من ... سلام و درود اين بار نيز خانه ي ما با يک روياي جديد و يک ضيافت ديگر ميزبان شماست. نمي دانم اين ميهماني ها تکراري شده اند يا هنوز دوست داشتني هستند. اين بار اما با دو سفره افطار؛ يک آيه قرآن العزيز؛ يک رباعي از شيخ شيراز؛ چند سطر دست و پا شکسته از بهنام؛ چند تابلو بر در و ديوار خانه مان و يک غزل شخصي و يکي دو مطلب ديگر ميزبان افکار روشن و چشمان خوش بينتان هستم. اميد که ردپاي عبورتان و گرماي حضورتان روشنا بخش اندروني خانه مان باشد.

مهین

آن نوشته دکتر زیباکلام واقعا تاثیرگذار بود و زیبا:)