یادت باشد...

پایم به شتاب که روی دسته کلید رفت، آه از نهادم برخاست! اما شاد شدم که اگر این اتفاق نبود، شب پشت در مانده بودم.

تلنگرهایت را که بر پوسته زندگی ام می نوازی، جوری بزن که مرا آگاه کند لطفش به چیست یا آنقدر مجنونم کن که مدام به هر ضرب آهنگ بخوانم "اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا جام مرا بشکست لیلی"

/ 1 نظر / 2 بازدید
عشق هاي خنده دار

دوسش دارم اين متن وووووو...